VIII. Conclusions

 CVIII. CONCLUSIONS 

Per evitar repetir aspectes del text que ja han estat resumits en les conclusions de cada capítol, m’ha semblat més pertinent presentar, molt resumides, les idees bàsiques de dos autors que es complementen i ofereixen una proposta teòrica, relativament senzilla,  que permet derivar hipòtesis concretes de cara l’anàlisi de les societats a partir d’una idea d’unificació de les bases fonamentals de totes les ciències.  En el cos del llibre, al començament de cada capítol ja he utilitzat aforismes de Wagenberg per aproximar els lectors a aquesta perspectiva. Els autors són Murray Gell Mann i Robert Wright.  [1]

Murray Gell Mann, Professor de física,  cofundador de l’Institut de Santa Fe a Califòrnia. Premi Nobel de física (1969) pels seus treballs sobre la física quàntica. Ha publicat a més a més sobre l’evolució del llenguatge i sobre les regularitats de la història humana.

[2]

Robert Wright  És un periodista i acadèmic d’EEUU autor de “best sellers” sobre ciència, psicologia, història, religió i  teoria de jocs. Ha estat guardonat amb el Premi Pulitzer d'Obres d'Àmbit General i No Ficció.

 

Envieu els vostres comentaris a : Josep Maria Masjuan