Inici

L’objectiu principal d’aquesta pàgina web és complementar i actualitzar el manual de sociologia de Josep M. Masjuan (2009) FONAMENTS DE SOCIOLOGIA. Les relacions entre la naturalesa i la cultura. Bellaterra (Barcelona) Servei de publicacions de la UAB. n. 209
 
En el manual en paper s’hi troba:
  • el contingut teòric dels capítols.
  • diversos textos d’autors clàssics.
 
En la pàgina Web s’hi troba:
 
TEORIA.  
  • una presentació breu de la temàtica de cada capítol.
  • un video que introdueix la problemàtica del capítol.

DIDÀCTICA

  • un text breu d'un autor clàssic sobre la temàtica de cada capítol.
  • diversos textos de premsa il·lustratius de problemàtiques relacionades amb els temes de cada capítol.
  • Una fitxa explicativa dels diversos fragments seleccionats en els vídeos.

ACTUALITZACIONS

 

Noves referències, comentaris de textos o articles, ampliacions dels continguts relacionats amb la temàtica del manual.

 

ALTRES TEMES

 

Textos diversos, vinculats sobretot a la recerca, de cara a l' aplicació de les idees exposades en el manual, o altres conceptes relatius a la recerca sociològica. 

 

J.M. MASJUAN

 

Algunes referències sobre l'autor.

 

USUARIS

 

Totes les persones que vulguin poden utilitzar aquesta pàgina per trametre comentaris, crítiques o preguntes a l'autor, el qual contesterà puntualment.