7. Les bases evolutives de la desigualtat social

En el capítol anterior s’ha parlat de les diferències i desigualtats entre els homes i les dones i ens hem adonat que ambdues coses tenen una base en la història evolutiva de l’espècie humana. L’estructura de base tribal de l’espècie humana ha mostrat com es poden combinar els models de relacions socials basats en la comunitatamb els models basats en l’autoritat, a través de l’autoritat masculina i les possibles aliances tribals.[1]

La revolució neolítica va representar un pas en la construcció d’organitzacions més nombroses, més institucionalitzades i també amb una distribució del poder social més desigual i més descentrada de l’autoritat familiar.

En aquest capítol s’esbrinaran les tendències dels primats superiors que mostren la seva persistència en les societats humanes, per tal de poder-nos aproximar millor en cursos futurs a la problemàtica de la desigualtat social.

Els apartats més importants d’aquest capítol són:

Els ordres de dominació en els primats                                        

Les desigualtats socials                                 

Diferències individuals en la lluita pel poder social          

Conflictes territorials                                        

Les concepcions sobre la humanitat en les ciències socials   

 

[1]. Fiske (1993), García Leal (2005), Lopreato i Cripten (1999), Nogués (2003, 2007), Pinker (2002) i Tobeña (2001, 2004, 2008).