8. Qué és la sociologia.

La sociologia va néixer al segle xix com un intent d’entendre els ràpids canvis socials que es van produir a Europa i als Estats Units com a resultat de la industrialització. Des de molt abans, l’esforç per descriure la societat va ser una tasca important de la literatura i la història, però des del segle xviii el desenvolupament de l’economia política va iniciar un enfocament més proper a les ciències naturals a partir de l’objectiu d’arribar a formalitzar lleis científiques de caràcter general. L’enfocament econòmic, però, fonamentat en l’individu i l’egoisme motivacional, va generar un corrent de reacció intel·lectual que va posar l’èmfasi en la necessitat d’estudiar les regles que regien l’ordre social, a més a més del mercat incipient, i de posar en evidència les desigualtats socials que es manifestaven en les societats liberals naixents com a resultat de les revolucions burgeses. Aquesta nova disciplina científica s’anomenà sociologia,atès que pretenia l’estudi de la societat en totes les seves dimensions.[1]
En aquest capítol es planteja, d’una manera una mica simplista, en què consisteix la sociologia com a disciplina científica, atès que l’ampliació d’aquest tema, les possibles matisacions i fins i tot els diferents enfocaments entre els sociòlegs, requereixen un primer bagatge general de coneixements.
Els apartats més importants d’aquest capítol són:                                              
La sociologia com a ciència
La sociologia i la psicologia                                
Altres tipus de coneixement sobre la societat            
Resum                                                        

[1]. Fonts: Boudon (2002), Bunge (2004), Elster (2008), Lizon (2007), Mundó (2006), Taleb (2008), Soros (2008), Terradas (2005), Wagensberg (2003, 2005, 2006) i Wilson (1999).